Over online hulp

Wij bieden je online hulp die bestaat uit gedegen adviezen door een hulpverlener en huiswerkopdrachten. Onze hulpverlening is vertrouwelijk en op maat. Vrijfijn.nl bestaat uit verschillende onderdelen. Hieronder worden die onderdelen nader besproken. Let op: niet alle hulpvragen zijn geschikt voor online hulp.

 

Fase 1: De intakefase

De eerste stap is het invullen van het online intake-formulier. Op basis van je antwoorden bekijkt de coördinator of online hulp in jouw situatie geschikt is. Zo nee, dan hoor je dat via de e-mail en word je verwezen naar andere hulp. Zo ja, dan ontvang je binnen drie werkdagen op het door jou opgegeven e-mailadres een activatie-link. Met deze link kun je jouw account activeren. Het kan zijn dat de activatie-link in je spambox terecht komt. Check deze dus! Heb je het account geactiveerd, dan kun je de factuur voor het behandelvoorstel betalen. Na betaling ontvang je een eerste bericht van je hulpverlener met aanvullende vragen. De antwoorden op deze vragen en het online intake-formulier zijn belangrijk voor het opstellen van een behandelplan.

 

Beslismoment

Als je het behandelvoorstel hebt ontvangen, beslis je of je start met de online hulp. Daarnaast besluit je ook of je het aantal geadviseerde sessies ineens betaalt of dat je per sessie wilt betalen. De informatie hierover vind je in je eigen account onder het kopje ‘behandelingen’.

 

Start online hulp

Na ontvangst van de betaling, kun je starten met de online hulp. Je hulpverlener neemt hiertoe het initiatief. Het aantal betaalde sessie bepaalt het aantal online-contacten dat je hebt met je hulpverlener. Eén online sessie bestaat uit 2 berichten .  Dit houdt in dat je hulpverlener jou een bericht stuurt. Jij beantwoord dit bericht. Vervolgens ontvang je een tweede bericht en daarop kun jij weer een reactie mailen.

 

Fase 2 : De ‘advies gespreksfase’

In fase 2 geeft de hulpverlener informatie over het probleem of de problemen, voorlichting, gerichte seksuele tips en adviezen, uitleg over de mogelijke instandhoudende factoren, eventuele belemmeringen bij seksualiteit en ontvang je gerichte oefeningen die je thuis individueel of samen met je partner uitvoert.

Terzijde: het is niet zo dat je hulpverlener jouw probleem of problemen kan oplossen, maar door samen naar je situatie te kijken, vind je meestal – onder zijn of haar regie – je eigen oplossingen. Je bepaalt over het algemeen zelf welke problemen je wel en niet wilt inbrengen, wat niet wil zeggen dat je hulpverlener nooit eens zelf iets zal aankaarten. Het kan zijn dat hij of zij je wijst op belemmerende gedachten of overtuigingen. Misschien stimuleert hij of zij je om zaken eens anders te bekijken of aan te pakken, of om pijnlijke onderwerpen bespreekbaar te maken met bijvoorbeeld je partner. Het oplossen van jouw hulpvraag is daarbij leidend.

 

Fase 3: Evaluatiefase

In deze fase evalueer je samen met je hulpverlener of je doelen zijn behaald en hoe je het traject hebt ervaren. Dit doe je in een laatste afsluitend e-mailcontact. Daarnaast word je gevraagd om een evaluatieformulier in te vullen. Dit formulier ziet er grotendeels hetzelfde uit als het intake-formulier. De meeste clienten hebben niet meer dan 3 à 4 minuten nodig om het formulier in te vullen.

 

Anonieme hulp

De hulp die je krijgt is anoniem. Anoniem betekent dat de hulp vertrouwelijk wordt verleend volgens de toepasselijke wettelijke normen op dit punt. Je krijgt hulp zonder je bekend te maken. Bovendien bepaal je zelf welke persoonlijke gegevens je kwijt wilt.

 

Beëindiging hulp
Voor zowel jou als Vrijfijn.nl bestaat de mogelijkheid de overeenkomst op te zeggen indien blijkt dat niet het beoogde doel zal worden bereikt of dat het niet (medisch) verantwoord is om de hulp voort te zetten. Vrijfijn.nl behoudt zich ook het recht voor de overeenkomst met jou op te zeggen indien van jou gedurende het hulpverleningstraject een bepaalde periode niets wordt vernomen. Verder kan Vrijfijn.nl de overeenkomst ontbinden indien jij ernstig tekortschiet in de nakoming van jouw verplichtingen uit de overeenkomst.

 

Nederlands recht

Op de overeenkomst tussen jou en Vrijfijn.nl is het Nederlands recht van toepassing.

 

Meer weten?

Zie Privacy Policy, Cookiebeleid, Disclaimer en Klachtenregeling