Traject

 

Vrijfijn.nl bestaat uit verschillende onderdelen. Hieronder worden die onderdelen nader besproken.

Fase 1: De intake

 

  • De eerste stap: het invullen van het online intake-formulier. Na het invullen van het intake formulierontvang je direct een bevestigingsmail. Binnen drie werkdagen ontvang je een activatie-link op het door jou opgegeven e-mailadres. Met deze link kun je jouw account activeren. Het kan zijn dat de mails in je spambox terecht komen. Check deze dus! Na activering van het account, ontvang je een welkomstbericht van jouw hulpverlener. Jouw hulpverlener zal je nog verdiepende vragen stellen om een passend plan van aanpak op te stellen.

Dit plan van aanpak wordt opgesteld na betaling van €22,50.

Beslismoment

Als je het plan van aanpak hebt ontvangen, beslis je of je start met de online hulp. Daarnaast besluit je ook of je het aantal geadviseerde sessies ineens betaalt of dat je per sessie wilt betalen. De informatie hierover vind je in je eigen account onder het kopje  'behandelingen’.

Na ontvangst van de betaling van de eerste sessie, start je met de online hulp. Jouw hulpverlener neemt hiertoe het initiatief middels een bericht. Het aantal betaalde sessies bepaalt het aantal online-contacten dat je hebt met je hulpverlener. Eén sessie bestaat uit 2 adviesberichten in totaal vanuit de hulpverlener waarin gereageerd wordt op input en/of informatie die jij stuurt.

Fase 2 : De hulpverlening

  • Na ontvangst van de betaling van de eerste sessie, start je met de online hulp. Jouw hulpverlener neemt hiertoe het initiatief middels een bericht. Het aantal betaalde sessies bepaalt het aantal online-contacten dat je hebt met je hulpverlener.

Wat is precies een sessie?

Eén sessie bestaat uit 2 adviesberichten in totaal vanuit de hulpverlener waarin gereageerd wordt op input en/of informatie die jij stuurt. Het stellen van een korte vraag tussendoor is altijd mogelijk. Jouw hulpverlener stuurt een bericht dat bestaat uit een mix van:

  • Voorlichting en informatie omtrent seksualiteit, anatomie en werking geslachtsorganen
  • Gerichte seksuologische tips en adviezen
  • Gerichte oefeningen die je thuis individueel of samen met je partner uitvoert
  • Gespreksvaardigheden om te leren praten over seks

Door samen met jouw hulpverlener naar jouw situatie te kijken, vind je meestal je eigen oplossingen.

Fase 3: De evaluatie

  • In deze fase evalueer je samen met je hulpverlener of je doelen zijn behaald en hoe je het traject hebt ervaren. Ook vragen wij aan jou om een evaluatieformulier in te vullen. Het invullen zal niet meer dan 3 à 4 minuten in beslag nemen.

Anonieme hulp

De hulp die je krijgt is anoniem. Je krijgt hulp zonder je bekend te maken. Bovendien bepaal je zelf welke persoonlijke gegevens je kwijt wilt. Vanuit Vrijfijn geven we geen informatie aan derden dus ook niet aan jouw huisarts of zorgverzekering.

Beëindiging hulp
Bij akkoord gaan met het plan van aanpak, sluit je een overeenkomst met vrijfijn.nl.
Voor zowel jou als Vrijfijn.nl bestaat de mogelijkheid die overeenkomst op te zeggen indien blijkt dat niet het beoogde doel zal worden bereikt of dat het niet (medisch) verantwoord is om de hulp voort te zetten.
Vrijfijn.nl behoudt zich ook het recht voor de overeenkomst met jou op te zeggen indien van jou gedurende het hulpverleningstraject een bepaalde periode niets wordt vernomen. Verder kan Vrijfijn.nl de overeenkomst ontbinden indien jij ernstig tekortschiet in de nakoming van jouw verplichtingen uit de overeenkomst.

Nederlands recht

Op de overeenkomst tussen jou en Vrijfijn.nl is het Nederlands recht van toepassing.

Meer weten?

Zie Privacy Policy, Cookiebeleid, Disclaimer en Klachtenregeling

Facts: 

kosten:

€ 22,50 plan van aanpak

€ 45,- per sessie