Disclaimer

Algemeen

Deze website is eigendom van Sense. Bij het samenstellen van de website zijn we zo zorgvuldig mogelijk te werk gegaan. We streven ernaar alle informatie up-to-date te houden. Toch kunnen we niet uitsluiten dat  sommige informatie verouderd of niet geheel juist meer is. Je bent zelf verantwoordelijk voor de keuzes die je maakt en de acties die je neemt. Sense aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die direct of indirect voortvloeit uit het gebruik van de informatie op de website. De themateksten op de website kunnen niet worden beschouwd als vervanging voor een consult of een behandeling bij een arts.
 

Online hulp

De hulpverleners die online hulp bieden via de website zijn getraind om dit op een methodische manier te doen. Bij het beantwoorden van berichten en het geven en bespreken van opdrachten  wordt alle nauwkeurigheid betracht. De informatie die Sense van je krijgt is altijd vertrouwelijk en zal behandeld worden volgens het privacybeleid van Sense. De berichtenwisseling, inclusief de opdrachten en al het overige materiaal dat deel uitmaakt van de online hulp, zal gedurende een periode van vijf jaar toegankelijk blijven voor jou, je eigen hulpverlener en de coördinator. Na vijf jaar kun je niet meer inloggen. Je kunt, als je dat wilt, de berichten printen of op je eigen computer opslaan. Sense bewaart ten behoeve van onderzoek en kwaliteitsverbetering geanonimiseerd je intakevragenlijst, je evaluatievragenlijst en de logfiles. 
 

Zelftest

Op deze site staat een zelftest in de vorm van een vragenlijst. Aan de uitkomst van deze zelftest kunnen geen rechten ontleend worden.
 

Copyright

De informatie op deze website is uitsluitend bestemd voor gebruik door de bezoeker. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van de op deze website beschikbaar gestelde informatie aan derden is uitsluitend toegestaan na schriftelijke toestemming van Sense.
 

(Externe) links

Via deze site wordt toegang geboden tot websites en informatiebronnen van derden. Sense is niet verantwoordelijk voor de juistheid van deze informatie.